خدمات مرکز توانبخشی رَها

غربالگری، خدمات جامع کاردرمانی و گفتاردرمانی (کودکان – بزرگسالان )، ارزیابی های مختلف با هدف تعیین سطح عملکرد کودکان و…

سطوح رشد عصبی عضلانی
مهارت های حرکتی درشت

ارزیابی های:

 • مهارت های حرکتی ظریف/ دست خط
 • پردازش حسی
 • مهارت های ادراک بینایی
 • مهارت های گفتاری

مداخله درمانی در:

 • مهارت های یکپارچه سازی حسی
 • مهارت های حرکتی درشت
 • مهارت های حرکتی ظریف
 • مهارت های ادراک بینایی
 • مهارت های مدیریت فردی در روزمره
 • مهارت های گفتاری و زبانی

آموزش والدین در:

 • افزایش فهم آنها در مورد یکپارچه سازی حسی
 • بهبود آگاهی والدین در مورد بازی و تاثیر مهم آنها بر رشد حرکتی درشت و ظریف در کودکان
 • ارائه تمرینات منزل و تجویزهای عملکردی به والدین با هدف پیش برد هرچه بیشتر فرآیند درمان

آیا شما نوزادی را می شناسید که یکی از ویژگی های زیر را داشته باشد؟

لطفاً مطالب زیر را با دقت مطالعه کنید

اگر نوزاد شما هر یک از موارد زیر دارد به ما مراجعه کنید

 • گریه های بی وقفه/ تحریک پذیر
 • سفتی یا قوام عضلانی بیش از حد
 • شلی یا قوام عضلانی کمتر از معمول
 • رشد حرکتی کند
 • عدم سینه خیز رفتن به موقع
 • دشواری در شیرگیری/ جویدن
 • عدم علاقه به در آغوش گرفته شدن

اگر کودک شما یا هر کودک دیگری را که می شناسید دارای یک یا بیشتر علایم زیر می باشد حتما برای رفع مشکل به کاردرمانی مراجع کنید

لطفاً مطالب زیر را با دقت مطالعه کنید

تاخیر در مهارت های حرکتی درشت و ظریف

تاخیر در مهارت های حرکتی درشت و ظریف: متناسب بودن رشد مهارت های حرکتی درشت و به دنبال آن مهارت های حرکتی ظریف نقش مهمی در بالا بودن کیفیت عملکرد کودک در فعالیت های روزمره دارد، در نتیجه دو حیطه ی مهمی که کاردرمانگران در مورد کودکان مورد بررسی و مداخله قرار می دهند ارتقا مهارت های حرکتی درشت و ظریف می باشد.

دشواری در یادگیری مهارت های حرکتی جدید

دشواری در یادگیری مهارت های حرکتی جدید: یکی از جدی ترین چالش های کودکان با اختلالات یادگیری، نقص توجه، اتیسم و… که با آن روبرو هستند دشواری در یادگیری سریع و دقیق مهارت های حرکتی جدید است، که این مورد تاثیر جدی و منفی در کاهش مشارکت پویا و فعال آن ها با همسالان و کاهش اعتماد به نفس در آن ها دارد.

خام بودن در اکثر عملکردها

خام بودن در اکثر عملکرد ها: بلوغ و دقت حرکتی در عملکردهای روزمره متناسب با شرایطِ محیطی نقش مهمی در رشد توجه و هیجانات کودک دارد، خام بودن سیستم حرکتی و شکست های پی در پی در کارکردهای روزمره تاثیر منفی بر استقلال عملکرد کودک دارد.

دشواری در مهارت های ادراک بینایی و برنامه ریزی حرکتی

دشواری در مهارت های ادراک بینایی و برنامه ریزی حرکتی: پردازش و تفسیر درست اطلاعات بینایی توسط سیستم عصبی، نقش مهمی نزدیک به ۷۰ درصد نسبت به سایر حواس در هماهنگ کردن و پشتیبانیِ سایر حواس دارد. بنابراین تفسیر درست و سریع اطلاعات بینایی نقش مهمی در برنامه ریزی عصبی-حرکتی دارد و به دنبال آن کیفیت مهارت های حرکتی در کودک متناسب با سن تقویمی پیش می رود…

بیش حسی نسبت به محرک های حسی (لامسه، صدا،نور، جابجایی)

بیش حسی نسبت به محرک های حسی (لامسه، صدا، نور، جابجایی): پاسخ وحساسیت بیش از حد سیستم عصبی به محرک های محیطی در بعضی از کودکان  باعث کاهش کیفیت توجه و تحمل کاری در آن ها می شود، به دنبال آن یادگیری مهارت های حرکتی جدید و تعامل با همسالان با چالش روبرو خواهند شد و بسیاری دیگر از مشکلات هیجانی و رفتاریِ در پی آن…

کم حسی (واکنش محدود و با تاخیر ) نسبت به محرک های حسی

کم حسی(واکنش محدود و با تاخیر) نسبت به محرک های حسی: پایین بودن سطح هوشیاری در کودک و عدم پاسخ به موقع سیستم عصبی به محرک های محیطی باعث کاهش توجه و عدم همکاری مناسب کودک در عملکرد های روزمره می شود، به دنبال آن سرخوردگی و سایر مشکلات هیجانی…

مشکل در هماهنگی حرکتی همزمان در حرکات درشت و ظریف

مشکل در هماهنگی حرکتی همزمان در حرکات درشت و ظریف: پایین بودن کیفیت توجه و به دنبال آن دشواری در یادگیری مهارت های حرکتی متنوع و جدید، در کوتاه مدت و بلند مدت عدم استقلال حرکتی کودک را باعث می شود، در نهایت پایین بودن مشارکت فعال کودک در موقعیت های مختلفِ روزمره اتفاق می افتد…

واکنش پر اضطراب و توأم با ترس به حرکات روزمره

واکنش های پر اضطراب و توام با ترس به حرکات روزمره: نقص یکپارچگی حسی در کودک و پس از آن عدم هماهنگی حسی- حرکتی متناسب با سن، باعث کاهش عزت نفس و انگیزه پویا در وی می شود.

رفتارهای سازمان نیافته (مختل گونه) انگیزه پایین، زود رنج بودن، پرخاشگری و…

رفتارهای سازمان نیافته (مختل گونه)، انگیزه پایین، زود رنج بودن، پرخاشگری:
نقص یکپارچگی حسی، نقص توجه، چالش در یادگیری، پایین بودن کیفیت مهارت های حرکتی مختلف، همگی از مواردی هستند که باعث بروز رفتارهای سازمان نیافته، انگیزه پایین، زود رنج بودن، پرخاشگری و… در کودک می شوند.

عزت نفس پایین یا مهارت های اجتماعی پایین

عزت نفس یا مهارت های اجتماعی پایین: نتیجه بارز و منفی به دنبال تمامی مشکلات ذکر شده در بالا چیزی نیست به جز عزت نفس و مهارت های اجتماعی پایین در کودک.

تماس فوری ۰۹۱۹۰۶۷۹۱۹۴