نوشته‌ها

گفتاردرمانی چیست؟

گفتاردرمانی چیست؟: گفتاردرمانگر( آسیب شناس گفتار و زبان) به کودکی که در موارد زیر دچار مشکل می باشد یاری می رساند:

  • دشواری در تولید و کاربرد گفتار
  • دشواری در درک کافی از زبان
  • دشواری در کاربرد زبان مادری
  • دشواری در مهارتهای جویدن و بلعیدن
  • لکنت زبان / عدم وضوح گفتار
  • دشواری در تعدیل آهنگ و قدرت صدا

گفتاردرمانی چیست؟

مداخله درمانی در مورد گفتار و زبان ، کودک را چه با اختلال گفتاری چه اختلال زبانی به صورت هدفمند در فرآیند درمان رو به جلو پیش می برد.

اختلال گفتاری به وجود مشکل در تولید صدا و آوا برمی‌گردد.

در حالی که اختلال زبانی به وجود مشکل در درک زبان یا دوشواری در کنار هم قرار دادن کلمات برای برقراری ارتباط برمیگردد.

گفتاردرمانی چیست؟

اختلالات گفتاری و زبانی

اختلالات گفتاری و زبانی شامل مشکلات زیر می باشد:

  • اختلالات تلفظی شامل دشواری در تولید صدا یا بیان کلمات به صورت درست به ‌‌نحوی که کودک قادر نمی باشد منظور خود را برساند و دیگران هدف او را از بیان جمله به راحتی نمی فهمند.
  • اختلالات روانی گفتار مانند لکنت،به این صورت که روند تولید جملات با توقف های غیر ارادی ، تکرار یا کشیدن بعضی از حروف دچار مشکل می شود.
  • اختلالات صدا یا آهنگ گفتار شامل دشواری در تنظیم زیر و بمی صدا ، قدرت صدا و کیفیت تولید صدا به نحوی که شنونده منظور را به خوبی متوجه نمی‌شود. این نوع از اختلالات معمولاً باعث ایجاد درد یا احساس ناخوشایند در کودک به هنگام صحبت کردن می شوند .
  • عدم قدرت تکلم / اختلالات دهانی شامل دشواری در جویدن و بلعیدن غذا.

اختلالات زبانی می‌توانند دریافتی یا بیانی باشند .

اختلالات دریافتی به دشواری در فهم و پردازش زبان مربوط می شود.اختلالات بیانی به دشواری در کنار هم قرار دادن کلمات برای ساخت جمله و به کار بردن قواعد مناسب مربوط می‌شود یا عدم توانایی در کاربرد زبان در موقعیت اجتماعی مناسب.

اختلالات گفتاری و زبانی

برای اطلاعات بیشتر باما تماس بگیرید.

برای شناخت بیشتر کلنیک توانبخشی رَها کلیک کنید