کادر درمانی در اندیشه

کار درمانی در اندیشه | کلینیک توانبخشی رَها با تکمیل کادر درمانی خود با استفاده از مجرب ترین متخصصین ،سعی داشته دامنه فعالیت هاو خدمت رسانی های خود را در غرب تهران بیشتر کند. یکی از مهم ترین بخش های این فعالیت گسترده شهر اندیشه می باشد. کادر درمانی در اندیشه سعی داشته  تا خدمت رسانی حرفه ای را در نزدیکی شما بیاوردیم تا بتوانید بیشترین خدمات را بدون هزینه زیاد جهت رفت و آمد دریافت کنید. . مرکز توانبخشی رها آماده ارائه کلیه خدمات: کاردرمانی ذهنی شناختی، کاردرمانی درکی حرکنی، گفتار درمانی و … با کادر درمانی متخصص و حرفه می باشد.

مهارت های بینایی حرکتی در اختلال یادگیری

کودکان دارای اختلال یادگیری با توجه به داشتن هوش طبیعی با مشکلات یادگیری مواجه می باشند. این کودکان مشکلاتی در زمینه خواندن و نوشتن دارند و مشکل آنها معمولا دیر تشخیص داده می شود. مشکل عاطفی دوران نوجوانی و بزرگسابی آنها بیشتر به دوران تحصیلیشان مربوط می شود. در صورت عدم درمان میزان ترک مدرسه در آنها ۱.۵ برابر حد متوسط است. مهارتهای بینایی حرکتی از زیرمجموعه مهارتهای ادراک بینایی است که از اجزایی تشکیل شده اند. که عبارتند از:

مهارت بینایی ، فضایی

کودکان دارای اختلال یادگیری با توجه به داشتن هوش طبیعی با مشکلات یادگیری مواجه می باشند. این کودکان مشکلاتی در زمینه خواندن و نوشتن دارند و مشکل آنها معمولا دیر تشخیص داده می شود. مشکل عاطفی دوران نوجوانی و بزرگسابی آنها بیشتر به دوران تحصیلیشان مربوط می شود. در صورت عدم درمان میزان ترک مدرسه در آنها ۱.۵ برابر حد متوسط است. مهارتهای بینایی حرکتی از زیرمجموعه مهارتهای ادراک بینایی است که از اجزایی تشکیل شده اند. که عبارتند از:

مهارت تجزیه تحلیل بینایی

عبارت است از توانایی فرد، جهت تجزیه و تحلیل بینایی، تشهیص یک کل بدون دیدن جزئیات، تشخیص شکل از زمینه، تشخیص ثبات شکل و غیره.

مهارت یکپارچگی بینایی حرکتی

منظور مهارت یکپارچه کردن پردازش اطلاعات بینایی با حرکات ظریف میباشد. به عبارتی مهارت یکپارچگی چشم با دست.

ارتباط مهارت بینایی حرکتی و اختلال یادگیری

مطالعات نشان می دهد بین مهارت بینایی حرکتی و مشکلات دست نویسی ارتباط معناداری وجود دارد. با افزایش توانایی کودک در کپی اشکال در سنین پایین توانایی کپی کردن حروف در مدرسه افزایش می یابد. شناخت این مهارت ها در سنین پایین نقش مهمی در آموزش و تقویت یادگیری کودک درمدرسه دارد.

مشکلات بینایی حرکتی کودکان اختلال یادگیری

تعداد زیادی از کودکان اختلال یادگیری در حیطه بینایی حرکتی و بینایی فضایی دچار مشکل هستند. مهارتهای بینایی فضایی می تواند توانایی کودک را در رشد مهارتهای پیشنیاز ریاضی بهبود بخشد. مطالعات زیادی نشان داده است مهارتهای ادراک بینایی در کودکانی که دچار مشکل خواندن هستند مختل است.

مرکز درمانی معتبر و مجاز در اندیشه

رَها کلینیک آماده با کادری مجرب آماده ارائه کلیه خدمات توانبخشی، کاردرمانی، گفتار درمانی و … می باشد.

تعداد زیادی از کودکان اختلال یادگیری در حیطه بینایی حرکتی و بینایی فضایی دچار مشکل هستند. مهارتهای بینایی فضایی می تواند توانایی کودک را در رشد مهارتهای پیشنیاز ریاضی بهبود بخشد. مطالعات زیادی نشان داده است مهارتهای ادراک بینایی در کودکانی که دچار مشکل خواندن هستند مختل است. از جمله مشکلات این کودکان می توان به موارد زیر اشاره کرد.

 • کودک هنگام الگو برداری از روی تخته سیاه دچار مشکل می شود.
 • مهارت های فضایی اش ضعیف است و قادر به حفظ یک خط در خواندن و نوشتن نیست.
 • امتحان شفاهی را خوب پس می دهد ولی از عهده امتحان کتبی بر نمی آید.
 • به دلیل اینکه نمی تواند اعداد را ستونی زیر هم بنویسد در ریاضی مشکل دارد.

 

کاردرمانی در کودکان اختلال یادگیری

تشخیص زودهنگام اختلال بینایی حرکتی در کودکان اختلال یادگیری بسیار اهمیت دارد. کاربرد مداخلات کاردرمانی در جهت ارتقا و بهبود مهارت بینایی حرکتی در بهبود وضعیت خواندن و نوشتن این کودکان موثر است. ضرورت مداخله در بهبود مهارت بینایی حرکتی کودکان اختلال یادگیری با توجه به تاثیری که در کاهش مشکلات کودک دارد مشخص می شود. در پژوهش های انجام شده نشان داد که بهبود مهارت های بینایی حرکتی در مداخلات کاردرمانی در ارتقاء عملکرد کودکان پیش دبستانی موثر بوده است.

پژوهشگران بیان کرده اند که توانایی کودک در پردازش اطلاعات در زمینه مهارت های بینایی حرکتی به عنوان عامل اصلی پیش بینی کننده آمادگی کودک در ورود به مدرسه است. به طوری که پژوهشگران ناتوانی در نوشتن را دشواری در یکپارچگی مهارت های بینایی حرکتی می دانند. با توجه به اهمیت مهارتهای بینایی اختلال در این مهارت می تواند عملکرد کودک را تحت تاثیر قرار دهد. و اغلب سبب بروز مشکل در زمینه الگو برداری از نوشته ها خواهد شد. این امر می تواند مشکل اساسی در یادگیری کودک ایجاد کند. بنابراین ارزیابی و درمان این مهارت در کودکان اختلال یادگیری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

 

کادر درمانی در اندیشه

بازی ها و تمرینات ساده برای رشد مهارتهای بینایی حرکتی

 1. آموزش جهت ها
 2. نخ کردن مهره با توالی خاص
 3. پرتاب توپ و گرفتن
 4. پیدا کردن اختلاف بین شکل ها
 5. تشخیص شکل در یک زمینه شلوغ
 6. قیچی کردن
 7. رسم ماز و دنبال کردن خطوط
 8. کپی کردن شکل ها
 9. اتصال دو نقطه به هم
 10. ثابت کردن چشم برروی اجسام درحال حرکت

کاردرمانی در اختلالت درکی و حرکتی

کم توان ذهنی اختلالات رفتاری کودکان

اتیسم نقص توجه و بیش فعالی

غربالگری کودکان

اختلال یادگیری

اختلالات نورولوژیک